بایگانی برچسب: s

زندگی نامه میرزا محمدحسین نائینی

میرزا محمدحسین نائینی غروی، از علمای شیعه

شیخ الاسلام محمدحسین نائینی در نجف مرجع تقلید شیعه بود.  آیت الله میرزا محمدحسین نائینی با نوشتن رسالهٔ تنبیه الامه و تنزیه المله نقش مهمی در تثبیتِ نظری جنبش مشروطه انجام داد.

ادامه خواندن زندگی نامه میرزا محمدحسین نائینی

زندگی نامه سید ابوالقاسم خویی

آیت الله خویی صاحب اثر تفسیری البیان فی تفسیر القرآن بود.

سید ابوالقاسم موسوی خویی فقیه، اصولی، مفسر قرآن، متکلم، محقق علم رجال و مرجع تقلید شیعه امامیه بود.

زندگینامه آیت الله سید ابوالقاسم موسوی خویی

سید ابوالقاسم خویی فرزند سید علی‏ اکبر بن میرهاشم موسوی خویی در سال ۱۳۷۱ خورشیدی( ۱۴۱۳ قمری) در خوی دیده به جهان گشود.

ادامه خواندن زندگی نامه سید ابوالقاسم خویی